Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Frivillighetenskalender.no samler inn og bruker personopplysninger på nettsiden. Da Frivillighetenskalender.no administreres av Frivillighet Norge er det Generalsekretæren i Frivillighet Norge som er behandlingsansvarlig for personopplysningene samlet inn av nettsiden.

Tekniske underleverandører og verktøy

Dataene fra kalenderen lagres på server som er lokalisert i Irland hos Heroku.com. Tilgang til databasen eies av Frivillighet Norge. Utvikler og drift i oppstartfase av siden er Magnus Eide Magia ENK på oppdrag fra Trigger.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Frivillighetenskalender.no samler informasjon hos Google analytics om besøk. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren. Vi utleverer ikke informasjon fra våre informasjonskapsler til tredjepart.

Kontaktpersoner for et arrangement

For de som registrerer et arrangement i kalenderen innhenter vi navn og e-post. Disse opplysningene lagres i databasen og er der tilgjengelig for Frivillighet Norges ansatte som jobber med kalenderen, samt tekniske underleverandører som jobber med videreutviklingen av kalenderen. Navn og e-postadresse overføres også til Mailchimp, vårt verktøy for utsendelse av nyhetsbrev.

Som kontaktperson for et arrangement vil du motta enkelte oppdateringer på e-post, samt påminnelser et par ganger i året på å legge ut nye arrangementer. Informasjonen som sendes ut regnes som nødvendig informasjon for vårt «kundeforhold» med brukeren og er derfor ikke valgfritt. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å bruke linken nederst i mailen, men vil da kunne gå glipp av viktig informasjon.

Frivillighet Norge deler ingen personopplysninger om brukerne våre med tredjepart utover de beskrevet her.

Dialog med Frivillighet Norge

Frivillighet Norge benytter e-post med Gmail og Microsoft og telefon for dialog med brukere og publikum. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Frivillighet Norge benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres i Frivillighet Norges CRM-system i Microsoft Dynamics. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral.

Det er selskapet Dipper som er databehandler for våre telefonsamtaler. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk. Etter en periode anonymiseres eksterne numre ved at de fire siste siffer slettes. Komplett logg slettes etter ett år. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner.

Sletting av data

Hvis du ønsker dine persondata slettet fra Frivillighetenskalender.no sin database så må du ta kontakt med oss på e-post kalender@frivillighetnorge.no. De som er registrert i en av Frivillighet Norges systemer har rett på innsyn i egne opplysninger.

Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Frivillighet Norge ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.